Súkromná chirurgická ambulacia, Bratislava 

 Bilancia plôch:

Zastavaná plocha: 289,50 m2 Podlažná plocha:    867,00 m2 Úžitková plocha:     722,90 m2 Obostavaný priest.:  1490   m3

Projekt na stavebné povolenie

Marec 1997

Pohľad od ulice Perspektíva 1

                                                                    Návrat na začiatok                            Krok späť