Základné identifikačné údaje

Názov: Ateliér CHOMA, projekcia - architektúra a design, Bratislava

Meno:  Dipl. Ing. arch. Sergej Choma - autorizovaný architekt

Sídlo ateliéru:  Olivova ul. č. 13, 831 01 Bratislava 37

Pošta:  Ševčenkova ul. č. 20, 851 01 Bratislava 5

Tel/Fax:  02/622 42 325, mobil:  0903/343 743, e-mail:  archoma@archoma.sk

 

"Ateliér CHOMA" vznikol v októbri roku 1990 registráciou na živnostenskom úrade v Bratislave - Petržalke. Od začiatku r. 1994 je zástupca Ateliéru CHOMA ako fyzická osoba zapísaná v Komore slovenských architektov ako autorizovaný architekt s oprávnením vykonávať vo výstavbe činnosť podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v rozsahu pre pozemné stavby, interiéry stavieb, stavebný design, urbanizmus a záhradnej architektúry. V súčasnosti sa Ateliér CHOMA zaoberá spracovávaním predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, konzultačnou, poradenskou a inžinierskou činnosťou, sprostredkovávanie a zabezpečovanie výstavby na kľúč a realitnou činnosťou v oblasti pozemkov a stavieb. Svojim zákazníkom poskytujeme kvalitné služby na základe ich požiadaviek, ktoré spracováva skupina odborníkov a kedy poskytujeme trvalé poradenské služby.

Naša ponuka obsahuje len reprezentatívny výber, ktorý vám na našej internetovej stránke ponúkame

Ateliér CHOMA Vám ponúka spracovanie architektonických projektov v nasledovných oblastiach:

                                    -  sakrálne stavby (kostoly, fary, kaplnky, zvonice, kláštory, ...)

                                    -  individuálnej bytovej výstavby (rodinné domčeky, mestské vily, garáže, ...)

                                    -  kultúrnych stavieb (divadlá, kultúrne zariadenia, kluby, knižnice, herne, ...)

                                    -  rekonštrukcie stavebných objektov

                                    -  záhradnej architektúry (parkové a mestské osvetlenie, lavičky, telefónne búdky, zastávky MHD, pútače, ...)

                                    -  mestských parterov

                                    -  stavieb pre zdravotníctvo

                                    -  školských stavieb

                                    -  stavebných objektov pre služby, obchod a cestovný ruch (účelové zariadenia, hotely, motely, kaviarne, snack-bary, ...)

                                    -  objektov pre šport (bazény, sauny, štadióny, haly, ...)

                                    -  priemyselných stavieb (ľahký a ťažký priemysel vrátane technológie, ekologické stavby, priemyselné haly, ...)

                                    -  dopravných stavieb (výpravné stanice SAD, čakárne, ...)

                                    -  poľnohospodárskych stavieb

                                    -  administratívnych budov

                                    -  designu

                                    -  zabezpečenia dodávateľa, prípadne stavby na kľúč pri určených konkrétnych akciách

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

Odkazy, pripomienky, . . .                 Návrat na začiatok            Krok späť